โปรโมชั่นครีมถั่งเช่ารับลมร้อน

ครีมถั่งเช่า_บำรุงผิว_ซื้อคู่ลดเหลือ 4,800 บาท (จาก 6,600 บาท)
เซรั่มถั่งเช่า_บำรุงผิว_ซื้อคู่ลดเหลือ 5,600 บาท (จาก 7,400 บาท)
ครีมถั่งเช่า_เซรั่มถั่งเช่า_บำรุงผิว_ซื้อคู่ลดเหลือ 5,200 บาท (จาก 7,000 บาท)

ครีมถั่งเช่า ผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์
จากสถาบันค้นคว้าและวิจัยทางด้านเครื่องสำอางค์ (Dermscan Asia)

บริษัท เดริ์มสแกน เอเซีย จำกัด (Dermscan Asia) เป็นสถาบันค้นคว้าและวิจัยทางด้านเครื่องสำอาง เครื่องบำรุงผิวภัณฑ์ด้านความสวยความงามและเสริมอาหาร ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 โดยมีบริษัทแม่ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งทำการทดสอบให้ผลิตภัณฑ์ชั้นนำอย่าง Channel และ L'Oreal เป็นผู้ควบคุมดูแลมาตรฐานระดับสากล ผลลัพธ์จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ของ CORDYTHAI ได้ถูกส่งไปดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการประเมินผลจากประเทศฝรั่งเศส ลูกค้าจึงวางใจได้อย่างแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นใช้แล้วเห็นผลการออกกฤทธิ์จริง ไม่ใช่แค่คำโฆษณา

ทางบริษัทฯได้มอบหมายให้ Dermscan Asia ทำการทดลองกับอาสาสมัครชาวเอเซีย 66 คน มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 45-50 ปี โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ละ 22 คน (ปกปิดชื่อสินค้า) ได้ทำการถ่ายภาพใบหน้าของอาสาสมัครก่อนและหลังและใช้เครื่องมือการวัดผลแบบระยะประชิด ทั้งก่อนใช้ หลังการใช้ 14 วัน และ 28 วัน
ตามลำดับ ณ ตำแหน่งเดิมทุกครั้ง ซึ่งจากแบบสอบถามหลังจบการทดลองผลปรากฏว่าอาสาสมัครจะกลับมาซื้อใช้ 90-100%