ถั่งเช่า ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อสุภาพสตรี

ถั่งเช่า หญิง 840 x 550

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย สำหรับผู้หญิง (CORDYTHAI FOR HER)

      ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย สิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลายชนิด โดยศาสตราจารย์ ดร.มณจันทร์ เมฆธน ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อรากินแมลงศัตรูพืช ได้ทำการศึกษาถั่งเช่าซึ่งเป็นเชื้อรากินแมลงมีคุณสมบัติเด่นหลายประการด้านการออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาอาการป่วยต่างๆในมนุษย์ จากนั้นได้จดอนุสิทธิบัตรร่วมกับ บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด และได้ทำการผลิตที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคารวิจัยและพัฒนาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยถั่งเช่าที่ได้จะผ่านการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ที่สำคัญ และการตรวจรับรองไม่ให้มีจุลินทรีย์ปนเปื้อน อีกทั้งยังควบคุมปริมาณโลหะหนักไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

       ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยภายใต้อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11927 เป็นผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าทิเบตในห้องปลอดเชื้อให้มีสารออกฤทธิ์คอร์ไดซิปินสูงที่สุด และคงที่ในทุกล็อตการผลิตด้วยการเพาะเลี้ยงวิธีใหม่อย่าง "นวัตกรรมการผลิตถั่งเช่าทิเบตด้วยถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน" (Horizontal Bio-Fermenter) สำเร็จเป็นรายแรกของโลก ซึ่งปลอดภัยจากโลหะหนัก นอกจากนี้ยังมีการควบคุมคุณภาพด้วยการฉายรังสีแกมม่า (Gamma ray) เพื่อการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนที่อาจส่งผลร้ายได้ จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย 100% มีการควบคุมคุณภาพ และวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์คอร์ไดชิปินด้วยเครื่อง HPLC (HighPerformance Liquid Chromatography) ส่วนสารโพลีแชคคาไรด์ วิเคราะห์ด้วยเครื่อง GPC (Gel Permeatio Chromatography) ซึ่งแต่ละเครื่องมูลค่านับล้านบาท แต่เรายอมลงทุนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพราะต้องการให้ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย ซึ่งป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานงานวิจัยระดับสากล และผ่านการตรวจสอบ DNA โดย Macrogen ประเทศเกาหลี มีสารสกัดเทียบเท่าถั่งเช่าธรรมชาติในหนึ่งแคปซูล และมั่นใจได้ว่ามีสารออกฤทธิ์คอร์ไดชิปินสูง และคงที่ทุกล็อต และทำการควบคุมปริมาณโลหะหนักไม่เกินค่ามาตรฐาน ปราศจากจุลินทรีย์ปนปื้อน ซึ่งได้รับการรับรองจาก อย. ในคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งนี้การบำรุงสุขภาพด้วยถั่งเช่าป็นประจำอาจเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งร่วมกับการเลือกรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ สุขภาพดีๆก็จะเป็นของคุณตลอดไป

 

ถั่งเช่า (สำหรับผู้หญิง) บรรจุ 60 แคปซูล

เลขที่ อย. 10-1-08258-5-0006

 

ส่วนประกอบสำคัญใน 1 แคปซูล

สารสกัดจากถั่งเช่า ………………………...…. 350 มก.
เบต้ากลูแคนจากยีสต์ …………..............…...10 มก.
แอล-กลูต้าไธโอน ………....................……...10 มก.
คอลลาเจน ……………….…..................…... 30 มก.

หมายเหตุ : ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล