ข้อมูลผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย เพื่อสุภาพบุรุษ

เลขที่ อย. 10-1-08258-5-0004

ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย  ผลงานวิจัยจาก ศาสตราจารย์ ดร.มณจันทร์ เมฆธน ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อรากินแมลงศัตรูพืช ได้ทำการจดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 11927 เป็นผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าทิเบตให้มีสารออกฤทธิ์คอร์ไดซิปินสูงที่สุด และคงที่ในทุกล็อตการผลิตด้วยการเพาะเลี้ยงวิธีใหม่อย่าง นวัตกรรมการผลิตถั่งเช่าทิเบตด้วยถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bio-Fermenter) สำเร็จเป็นรายแรกของโลก และยังเน้นการรักษาคุณภาพ  ความปลอดภัยจากโลหะหนัก และฉายรังสีแกมม่าเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน ผ่านการตรวจ รวมทั้งยืนยัน DNA ว่าตรงกับถั่งเช่าทิเบตธรรมชาติถึง 99%

 

สารคอร์ไดซิปิน หัวใจสำคัญที่มีเฉพาะในถั่งเช่าเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกาย มีฤทธิ์ต้านการเติบโตของเซลล์มะเร็ง ป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยคีโม ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วจากความเจ็บป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือด

 หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป แล้วแต่บุคคล

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย เพื่อสุภาพสตรี

เลขที่ อย. 10-1-08258-5-0006

ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย  ผลงานวิจัยจาก ศาสตราจารย์ ดร.มณจันทร์ เมฆธน ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อรากินแมลงศัตรูพืช ได้ทำการจดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 11927 เป็นผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าทิเบตให้มีสารออกฤทธิ์คอร์ไดซิปินสูงที่สุด และคงที่ในทุกล็อตการผลิตด้วยการเพาะเลี้ยงวิธีใหม่อย่าง นวัตกรรมการผลิตถั่งเช่าทิเบตด้วยถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bio-Fermenter) สำเร็จเป็นรายแรกของโลก และยังเน้นการรักษาคุณภาพ  ความปลอดภัยจากโลหะหนัก และฉายรังสีแกมม่าเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน ผ่านการตรวจ รวมทั้งยืนยัน DNA ว่าตรงกับถั่งเช่าทิเบตธรรมชาติถึง 99%

 

บำรุงสุขภาพแบบองค์รวม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกาย เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย ต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ต้านการเติบโตของเซลล์มะเร็ง ป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยคีโม ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วจากความเจ็บป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือด

 หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป แล้วแต่บุคคล