ข้อมูลผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย เพื่อสุภาพบุรุษ

 

เลขที่ อย. 10-1-08258-5-0004

ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย  ผลงานวิจัยจาก ศาสตราจารย์ ดร.มณจันทร์ เมฆธน ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อรากินแมลงศัตรูพืช ได้ทำการจดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 11927 เป็นผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าทิเบตให้มีสารออกฤทธิ์คอร์ไดซิปินสูงที่สุด และคงที่ในทุกล็อตการผลิตด้วยการเพาะเลี้ยงวิธีใหม่อย่าง นวัตกรรมการผลิตถั่งเช่าทิเบตด้วยถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bio-Fermenter) สำเร็จเป็นรายแรกของโลก และยังเน้นการรักษาคุณภาพ  ความปลอดภัยจากโลหะหนัก และฉายรังสีแกมม่าเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน ผ่านการตรวจ รวมทั้งยืนยัน DNA ว่าตรงกับถั่งเช่าทิเบตธรรมชาติถึง 99%

 

 หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป แล้วแต่บุคคล

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย เพื่อสุภาพสตรี

 

เลขที่ อย. 10-1-08258-5-0006

ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย  ผลงานวิจัยจาก ศาสตราจารย์ ดร.มณจันทร์ เมฆธน ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อรากินแมลงศัตรูพืช ได้ทำการจดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 11927 เป็นผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าทิเบตให้มีสารออกฤทธิ์คอร์ไดซิปินสูงที่สุด และคงที่ในทุกล็อตการผลิตด้วยการเพาะเลี้ยงวิธีใหม่อย่าง นวัตกรรมการผลิตถั่งเช่าทิเบตด้วยถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแนวนอน (Horizontal Bio-Fermenter) สำเร็จเป็นรายแรกของโลก และยังเน้นการรักษาคุณภาพ  ความปลอดภัยจากโลหะหนัก และฉายรังสีแกมม่าเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน ผ่านการตรวจ รวมทั้งยืนยัน DNA ว่าตรงกับถั่งเช่าทิเบตธรรมชาติถึง 99%

 

 หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป แล้วแต่บุคคล